Forstå den gamle og den nye karakterskala i tilstandsrapporter

Tilstandsrapporten er en af de vigtigste dokumenter ved køb og salg af boliger, da den fortæller noget om boligens stand, og hvilke skader, fejl og mangler der er på huset.

Denne viden kan være væsentlig for købere, da boligens tilstand kan have betydning for, om de ønsker at købe boligen. Rapporten er dog også vigtig for sælger, da sælger kan fraskrive sig sit 10-årige ansvar for fejl og mangler på boligen ved at få udarbejdet denne samt en elinstallationsrapport og få lavet en ejerskifteforsikring.

Uanset om du skal købe nyt hus, eller du skal sælge din eksisterende bolig, er det derfor også vigtigt at have en god forståelse for denne rapport, så du undgår misforståelser eller eventuelle byggetekniske overraskelser.

Herunder dykker vi ned i forskellene mellem den gamle og den nye karakterskala, der anvendes i tilstandsrapporter, og hvilke konsekvenser den nye karakterskala kan have for købere og sælgere.

Ændringer i karakterskalaen for tilstandsrapporter

Ved et boligsalg kan sælger vælge at få udarbejdet en tilstandsrapport på boligen, som giver køber et overblik over husets byggetekniske tilstand. Her udfører en beskikket bygningssagkyndig en byggeteknisk gennemgang af boligen, hvorefter resultaterne nedskrives i tilstandsrapporten.

Rapporten har dog gennemgået en ændring i den måde skaderne på ejendommen vurderes og kategoriseres. Fra 1. oktober 2020 blev der indført en ny karakterskala for tilstandsrapporter, der havde til formål at gøre det lettere for boligkøbere og boligsælgere at forstå rapporterne.

Når man taler om karakterskalaen på tilstandsrapporter skelner man derfor også mellem den nye karakterskala fra efter d. 1. oktober 2020 og den gamle karakterskala fra før 1. oktober 2020.

Den gamle karakterskala

Før ændringen i karakterskalaen blev der anvendt følgende karakterskala i tilstandsrapporter til at vurdere og kategorisere boligens skader:

  • IB = Ingen bemærkninger

Der er ingen bemærkninger ift. den pågældende bygningsdel

  • K0 = kosmetisk skade

Kosmetiske skader der har indflydelse på boligens udseende

  • K1 = Mindre alvorlig skade

Mindre alvorlig skade der ikke har konsekvenser for bygningsdelens funktion

  • K2 = Alvorlig skade

Alvorlig skade som har konsekvenser for bygningsdelens funktion, men som ikke har indflydelse på andre bygningsdele

  • K3 = Kritisk skade

Kritisk skade som har konsekvenser for bygningsdelens funktion, og som har indflydelse på andre bygningsdele

  • UN = Undersøges nærmere

Forhold på ejendommen der bør undersøges nærmere

Denne skala gav en detaljeret vurdering af ejendommens tilstand, men kunne være svær at forstå.

Den nye karakterskala

Karakterskala tilstandsrapport

Den nye karakterskala gælder efter 1. oktober 2020, og er simplificeret for en bedre forståelse. I dag anvendes følgende karakterskala:

  • Rød = Kritiske skader

Skader som resulterer i svigt på en bygningsdels funktion, og som har eller kan have indflydelse på andre bygningsdele

  • Gul = Alvorlige skader

Skader som kan resultere i svigt af bygningsdelens funktion, og som kan resultere i skader ved øvrige bygningsdele

  • Grå = Mindre alvorlige skader

Skader som ikke har konsekvenser for bygningens funktion

  • Sort spørgsmålstegn = Mulige skader

Potentielle eller mulige skader der bør undersøges nærmere

Med denne ændring er antallet af kategorier reduceret fra seks til fire, ligesom karakterskalaen gør brug af farver i stedet for karakterer for at gøre tilstandsrapporten og skaderne i tilstandsrapporten nemmere at gennemskue.

Hvilke konsekvenser har ændringen?

Ændringen af karakterskalaen i tilstandsrapporten har ikke nogen betydelige konsekvenser. Derimod kan den nye skala gøre det nemmere for boligkøbere og boligsælgere at forstå rapporten, så der ikke opstår misforståelser.

For boligkøbere kan den nye karakterskala gøre det nemmere at træffe velinformerede beslutninger baseret på ejendommens tilstand, og gøre det nemmere at identificere, hvilke kritiske skader, der skal repareres.

For sælgere kan den nye karakterskala give en større forståelse for boligens tilstand, hvilket kan hjælpe boligsælgere med at fastsætte en realistisk pris for ejendommen.

For både købere og sælgere kan den nye karakterskala generelt være med til at skabe en større tillid i købsprocessen, hvilket er afgørende for en succesfuld bolighandel.