Skab et bedre indeklima i boligen med en varmepumpe

Et godt indeklima er afgørende for en sund bolig og spiller derfor også en vigtig rolle i forhold til dig og din families sundhed. Der findes mange forskellige metoder til, hvordan du kan forbedre indeklimaet i boligen. Det kan for eksempel være at lufte ud flere gange om dagen og gøre rent jævnligt.

En anden måde du kan forbedre indeklimaet på, er ved at investere i en luft til luft varmepumpe, som kan rense luften og mindske fugten i boligen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan en varmepumpe fungerer, og hvordan den kan være med til at skabe et bedre indeklima i boligen.

Når du investerer i en varmepumpe er det en god idé at kontakte en VVS, som er specialiseret i varmepumper, og som derfor kan hjælpe dig med en korrekt installation af varmepumpe. På den måde er du garanteret, at din nye luft til luft varmepumpe fungerer helt optimalt og uden problemer.

Sådan fungerer en luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumper fungerer ved at udnytte varmeenergien fra luften udenfor og omsætte varmeenergien, så den får en højere temperatur. Herefter blæses den opvarmede luft ind i boligen, hvor den bruges til rumopvarmning.

En luft til luft varmepumpe pumper således varme direkte ind i hjemmet og bruger i modsætning til en luft til vand varmepumpe ikke boligens centralvarmeanlæg eller radiatorer i forbindelse med rumopvarmningen. Dette gør, at luft til luft varmepumpen kan være med til at skabe et bedre og sundere indeklima.

3 måder en varmepumpe skaber et bedre indeklima på

Varmepumpe

Der er overordnet tre måder en luft til luft varmepumpe forbedrer luften indenfor på og skaber et bedre og sundere klima indendørs. Dem kan du læse herunder.

Bedre cirkulation af den opvarmede luft

En luft til luft varmepumpe blæser ikke bare den opvarmede luft ind i boligen, den sørger også for at cirkulere luften rundt i rummene. Dette giver en behagelig luft, uden at du oplever at der kommer træk og giver samtidig en god rumtemperatur i hele boligen.

Mindre fugt og nedsat risiko for skimmelsvamp

I nogle boliger er der meget fugt i rummene. Det kan enten være fordi man tørrer tøj indenfor eller ikke lufter tilstrækkeligt ud, efter man har været i bad. Det kan dog også være, fordi boligen er bygget på en måde, så rummene har sværere ved at skille sig af med fugten.

Fugt giver et dårligt indeklima, og kan medføre, at der opstår skimmelsvamp. Er der et fugtigt indeklima i din bolig, kan det således være en god idé at få installeret en varmepumpe. Med en varmepumpe kan du nemlig  cirkulere luften i boligen. Når du lufter ud, kan varmepumpen således hjælpe med at cirkulere den nye luft rundt i boligen, så du får udskiftet den dårlige luft og dermed mindsket fugten i boligen.

Bedre rensning af luften

I mange luft til luft varmepumper er der et indbygget filter, der hjælper med at filtrere pollen, støv og andre partikler væk. Sammen med varmepumpens gode luftcirkulation bliver luften på den måde renset for diverse partikler, som skaber en dårlig luft og som kan være med til at give allergi.

Med en luft til luft varmepumpe får du således en bedre og renere luft i boligen, som kan være til glæde for de familiemedlemmer som har allergi, og får dermed også et sundere og bedre indeklima i dit hjem.