Førsynsrapport og tilstandsrapport – hvad er forskellen?

Du har med garanti hørt om tilstandsrapporter før. Men kender du til begrebet førsynsrapport? Når du skal sælge din bolig, er disse blot nogle af de ting, der kan være gavnlige for både dig og køber at have styr på.

Det skyldes bl.a. at begge rapporter kan give dig et fyldestgørende indblik i og vurdering af boligens tilstand. Hvis du gerne vil lære mere om, hvad forskellen på de to rapporter er, kan du læse med nedenfor.

Tilstandsrapporten

En tilstandsrapport er en rapport, der udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Den bygningssagkyndige gennemgår den pågældende bolig, og noterer herefter ned, hvilke skader, fejl og mangler, der er på/i boligen. Rapportens formål er således at give køber og sælger et indblik i boligens tilstand og skader. Tilstanden på boligen kan have stor betydning for et eventuelt salg, og er derfor en vigtig del af et hussalg/huskøb. Det skal dog nævnes, at tilstandsrapporten ikke er et krav, medmindre du tegner en ejerskifteforsikring. I sådanne tilfælde er rapporten, sammen med en elinstallationsrapport, et lovkrav.

Det er vigtigt, at rapporten udarbejdes af en uvildig bygningssagkyndig, så du er garanteret en objektiv vurdering af boligen.

Førsynsrapport

Som med en tilstandsrapport, er en førsynsrapport også en rapport, der udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Førsynsrapporten belyser også boligens skader og mangler, som den bygningssagkyndige har fundet under besigtigelsen af boligen. Men forskellen på en førsynsrapport og en tilstandsrapport ligger i, at en førsynsrapport ikke nødvendigvis er den gældende rapport. Med førsynsrapporten får du som sælger et indblik i boligens skader. Er du nervøs for, at disse skader kan påvirke dit salg af boligen eller prisen på denne, har du mulighed for at få udbedret skaderne. Du kan med andre ord se på førsynsrapporten som en kladde/udkast, hvor tilstandsrapporten er den endelige rapport for boligen. Typisk vil du have en bestemt tidsfrist efter førsynsrapporten er lavet, på at udbedre skaderne, hvis du vil dette. Når skaderne er repareret, kan du bestille den samme bygningssagkyndige til at inspicere boligen på ny, og herefter få en færdig og endelig, gyldig tilstandsrapport.

Fordele ved begge rapporter

mand inspicererBåde førsynsrapporten og tilstandsrapporten er gode at have som sælger. De kan nemlig være med til at øge tilliden mellem dig og køber.

Førsynsrapporten er desuden et godt redskab, hvis du er nervøs for boligens tilstand og gerne vil have en chance for at reparere nogle af tingene, inden du møder de kommende købere.

I mange tilfælde kan du få en pakkeløsning med både tilstandsrapport, førsynsrapport og elinstallationsrapport. Dette kan ofte være billigere, end hvis du køber disse separat. Vær opmærksom på at vælge en byggesagkyndig, du har tiltro til, og som har erfaring med den type bolig, du ejer og bor i.

Husk også el-rapporten

Som nævnt ovenfor, er det ikke kun tilstands- og førsynsrapport du kan bruge ved boligsalg. Det kan være en god idé, og i nogle gange et lovkrav at få en elinstallationsrapport og energimærke også, hvis du skal sælge boligen. Elinstallationsrapporten belyser boligens elinstallationer, herunder også om alt er udført lovligt og korrekt. Energimærket er en vurdering af boligens energiforbrug, som de fleste gerne vil vide, indne de køber ny bolig.

Husk derfor på at få alle disse rapporter, hvis du skal sælge. Det er bedst for alle parter.