Kom i gang med dit rygestop med Nicorette

Det er nok ikke nogen hemmelighed for nogen, at rygning er meget skadeligt. Både aktiv og passiv rygning kan være farligt, og det kan derfor være en god idé at stoppe både for din egen skyld og for dine omgivelsers skyld.

Det kan dog være rigtig svært at stoppe med at ryge, og mange der forsøger, ender samme sted som de startede. Dog er det et nødvendigt skridt at tage, hvis du gerne vil have en sundere livsstil og skåne dig selv og din familie mod den skadelige røg, der følger med rygning af cigaretter.

Fakta om rygning

Rygning er meget skadeligt. Det gælder alt slags røg – både fra cigaretter, piber, vandpiber og cigarer. I røg fra cigaretter findes både tjære og kulilte. Tjære er det stof i cigaretter, der misfarver lungerne, og er desuden kræftfremkaldende. Kulilte er en giftig gasart, der optager plads fra noget af ilten i blodet, hvilket gør, at blodets evne til at transportere ilt rundt nedsættes.

Med rygning kan der opstå gener og skader. Rygning kan blandt andet medføre irritationer i slimhinderne både i næsen og i svælget, give svie i øjnene og kløe i halsen. Derudover kan rygning give hoste og hovedpine, dårligere kondition samt give dårligere smags- og lugtesans.

Dertil kommer de mere alvorlige skader, som afledes af rygning, som:

  • Skader i luftvejene
  • Øget risiko for blodpropper
  • Øget risiko for KOL
  • Øget risiko for sygdom og dødsfald

passiv-rygning

Passiv rygning er farligt – pas på dem omkring dig

De fleste er klar over, at rygning kan medføre skader, og at ovenstående følgevirkninger er de negative konsekvenser ved at være ryger.  Men mange rygere er ikke klar over de skader, de udsætter andre mennesker for. Er du ryger, er det nemlig ikke kun dig selv din rygning går ud over. Den går nemlig også ud over dem omkring dig.

Både ikke-rygere og rygere kan opleve passiv rygning, hvis de befinder sig steder, hvor der er røg. Som passiv ryger udsættes man for de samme skadelige stoffer som aktive rygere. Det betyder, at passiv rygning kan medføre de samme gener og skader på kroppen som rygning.

Eksempelvis er der større risiko for, at din ægtefælle får lungekræft, hjerte-kar-sygdomme og astma, hvis du er ryger og udsætter din partner for passiv rygning. Derudover kan passiv rygning være årsag til vuggedød, være årsag i at børn oftere får mellemørebetændelse og lungebetændelse samt nedsætte børns indlæringsevne og intelligens.

For at undgå disse gener og skader bør du derfor stoppe med at udsætte dig selv og andre for din rygning og i stedet sætte dig for at komme i gang med et rygestop en gang for alle.

Stop røgen med Nicorette

Grunden til at mange har så svært ved at stoppe med at ryge skyldes i de fleste tilfælde nikotinen i cigaretterne. Nikotin skaber afhængighed, hvilket kan gøre det svært at slippe cigaretterne. Men man behøver ikke at ryge for at kunne få nikotin. Der findes nemlig mange andre løsninger, der kan give dig nikotin, uden at du behøver at få røg i lungerne.

For selvom nikotin naturligvis ikke er sundt, og kan være meget skadeligt for personer med hjerte-kar-sygdomme og gravide, kan en røgfri løsning hjælpe dig med at sige farvel til rygning og røg i lungerne.

Nicorette er et populært middel til rygestop, der indeholder nikotin, som kan hjælpe dig med at mindske rygetrangen, og samtidig lindrer din nikotintrang. Nicorette fører mange forskellige produkter – lige fra plaster og tyggegummi til mundspray og sugetabletter – så der findes et rygestopmiddel til ethvert behov.

Når du tager Nicorette, får du hjælp til din ryge- og nikotintrang og kan så småt begynde med nedtrapningen, der gør dig helt røg- og nikotinfri. På den måde kan du komme ud af din afhængighed og få en bedre livskvalitet, der både kommer dig selv og dine nærmeste til gode.