Forskellen mellem angst og stress

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv følt angst eller følt os stresset. Måske har vi været stresset over arbejdspresset på arbejdspladsen eller angst for at miste nogle.

Men ind i mellem er der nogle som oplever symptomer på enten angst eller stress uden helt at vide, hvad det er. Mange af symptomerne går da også igen på de to, hvorfor det kan være svært at skelne mellem de to. Derfor får du her et klart overblik over forskellen på angst og stress.

Angst og stress – hvad er hvad?

Vi oplever alle angst før eller siden i vores liv. Hos nogle kan angsten dog ende med at blive så svær og voldsom, at det kan være svært at bryde ud af denne igen. Hvis du har angst, vil du typisk opleve symptomer som hjertebanken, hjertebanken, uro, sveden og en generelt indre uro og frygt. Du vil opleve en såkaldt ”flugt” mekanisme, som gør, at du har behov for at slippe væk fra en ubehagelig ting eller situation.

Hvis du oplever stress, vil dette typisk ske i situationer, hvor du og din krop er overbelastet enten i kortere eller længere periode. Kortvarig stress rammes vi alle af, hvis vi eks. skal nå en deadline på jobbet. Det er dog den længerevarende overbelastning af kroppen, som kan føre til alvorlig stress, og som er yderst alvorlig. Har du stress, har du typisk symptomer som kvalme, utilpashed i kroppen, svimmelhed, problemer med at sove, smerter i brystet og kvalme. Mange af disse symptomer er lig de symptomer, som angsten udløser.

Forskellen skal dog findes i, at ved angsten vil du opleve en frygt. Du er bange for en ting. Denne ting oplever du ikke, hvis du lider af stress. Samtidig vil du som stressramt have en periode med symptomer over længere tid. Har du angst, vil dine symptomer på denne ofte forsvinde, så snart ”faren” er ovre, dvs. så snart det, du er bange for ikke længere sker eller er aktuelt og/eller du forlader den ubehagelige situation.

Angst og stress påvirker hinanden

Hvis du i en længere periode har været stresset, er kroppen hårdt belastet, og dette kan betyde, at du har lettere ved at få angst og angstanfald. Stress, angst og depression er nært beslægtet, og derfor kan den ene udløse den anden og omvendt.

Gør noget, før det er for sent

Forhåbentlig er du blevet klogere på, om du har stress eller angst. Selvom mange af symptomerne, som beskrevet, ligner hinanden, er det vigtigt, at du er opmærksom på forskellen på de to. Forsvinder dine symptomer igen eller varer de ved?

Det vigtigste er, at du gør noget ved det, uanset om du lider af angst eller stress, så det ikke bliver en byrde og et problem for dig fremadrettet. Både angst og stress kan nemlig påvirke din hverdag i høj grad, og derfor skal du tage dine symptomer alvorligt. Oplever du, at du har angstsymptomer, kan du evt. opsøge en psykolog, som kan hjælp dig med kognitiv terapi eller en hypnoterapeut, der kan hjælpe med hypnose mod angst.

Har du stress, bør du gå til din egen læge og derefter til din leder, så I sammen kan tage hånd om problemet og finde en vej ud af stressen igen.