Beskyt din familie mod passiv rygning

Er du ryger, og ryger du indenfor i hjemmet, eller på steder, hvor der er andre mennesker, udsætter du andre personer for passiv rygning. Selvom passiv rygning ikke er lige så skadeligt som rygning, er det stadig skadeligt for de personer, der indånder den tobaksforurenede luft. Faktisk kan passiv rygning give alvorlige konsekvenser for både børn og voksne.

Hos voksne der bliver udsat for passiv rygning øges risikoen for at få blodprop i hjernen, hjerneblødning, lungekræft, hjertesygdomme og luftvejssygdomme. Derudover kan passiv rygning også give gener som irriterede slimhinder i næsen og halsen, øjenirritation samt lugtgener. Hos børn der bliver udsat for passiv rygning øges risikoen for mellemørebetændelse, nedsat lungefunktion, astma, lungebetændelse, bronkitis og vuggedød. Særligt små børn er følsomme overfor passiv rygning, da deres krop og organer endnu ikke er færdigudviklede. Børn som er udsat for passiv rygning har desuden en tendens til at blive oftere syge.

Hvis du ryger, er det derfor også vigtigt, at du beskytter dine børn og øvrige familiemedlemmer mod passiv rygning for at undgå at dine kære bliver ramt af de skadelige konsekvenser ved passiv rygning.

Sørg for et røgfrit hjem

For at beskytte din familie mod passiv rygning, er det en god idé at indføre røgfrit hjem. Når man ryger indendørs, sætter nikotinen og røgen fra tobakken sig nemlig både på møbler, legetøj, vægge samt i tøj og tæpper. Selv hvis du lufter ud, vil partiklerne og de skadelige stoffer fra røgen stadig sætte sig rundt omkring i hjemmet. Den eneste måde du kan beskytte dine børn og resten af din familie mod passiv rygning på er derfor ved at undgå at ryge indenfor.

Flere og flere vælger da også at stoppe med at ryge indenfor og i stedet indfører røgfrit hjem. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er andelen af røgfrie hjem steget fra 2010-2018, og næsten 4 ud af 5 hjem var i 2018 røgfrie. Kigger man mere specifikt på rygernes hjem havde omkring halvdelen af rygerne et røgfrit hjem i 2018. Det er en stigning på 17% i forhold til 2010, hvor omkring hver tredje havde et røgfrit hjem. Det tyder på, at der er langt flere end tidligere der er blevet opmærksomme på konsekvenserne ved passiv rygning, og mange er blevet klogere i forhold til ikke at udsætte sine børn og øvrige familie for passiv rygning.

Der er samtidig også flere fordele ved et røgfrit hjem. Med et røgfrit hjem undgår du nemlig både de skadelige stoffer fra tobakken i hjemmet samt de nikotin-gule vægge og den dårlige lugt. Derimod får du et bedre indeklima med en bedre lugt og renere vægge, så der ikke er et så stort behov for hyppig rengøring eller maling af væggene.

familie-ryger-i-hjemmet

Vælg rygningen fra

En anden måde du kan beskytte dine børn og familie mod passiv rygning på, er ved helt at lade være med at ryge. Hvis du stopper med at ryge, bliver din familie hverken udsat for passiv rygning indenfor eller udenfor hjemmet. Et rygestop har samtidig en masse sundhedsmæssige fordele for dig. For selvom du beskytter dine børn mod passiv rygning ved at lade være med at ryge i hjemmet eller i bilen, vil røgen fra din rygning stadigvæk have en skadelig effekt på dig og din krop. Et rygestop kan dermed give dig nogle sundhedsmæssige fordele, så du kan leve længere sammen med dine kære.

Der er dermed flere gode grunde til at stoppe med at ryge. Men selvom de fleste rygere er motiverede for at ryge, ender de ofte med at få et tilbagefald og begynde at ryge igen. Her kan det derfor også være en hjælp at benytte rygestopmidler med nikotin fra Nicorette eller andre mærker, der laver nikotinprodukter. Disse kan lindre nikotintrangen, mindske rygetrangen og hjælpe dig godt på vej mod et rygestop, så du undgår at udsætte dig selv og andre for den skadelige tobaksrøg.